ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σύσκεψη της Πρωτοβουλίας Αγροτών Λευκάδας για το ΤΑΟΛ

Η Πρωτοβουλία Αγροτών Λευκάδας μας ενημερώνει:

Στις 20/01/2019 έγινε σύσκεψη στην Εξάνθεια Λευκάδας της Πρωτοβουλίας Αγροτών Λευκάδας, με θέμα τη κατάσταση της φτωχομεσαίας αγροτιάς και το ρόλο του ΤΑΟΛ.

Αφού έγινε πλατιά ανταλλαγή απόψεων, τονίστηκε ιδιαίτερα ο χαρακτήρας του ΤΑΟΛ στις σημερινές δύσκολες συνθήκες  και η ανάγκη αλλαγής τουπροσανατολισμού του, σαν σύμμαχος του φτωχομεσαίου αγρότη.

Αποφασίστηκε η παρέμβασή  στη προσεχή Γενική Συνέλευση του ΤΑΟΛ καθώς και η διενέργεια συνελεύσεων σε όλα τα χωριά και την πόλη με το παραπάνω θέμα.