ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συνέλευση και εκλογές στο Σωματείο Φίλων Ιεράς Μονής Φανερωμένης

Το Σωματείο Φίλων Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδας μας ενημερώνει σχετικά με την γενική συνέλευση και τις εκλογές που θα διενεργήσει: 

Ο πρόεδρος τού Σωματείου μας, βάσει των προβλεπομένων στο καταστατικό, συγκαλεί ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα τού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδος (οδός Σικελιανού & Σβορώνου) προς έγκριση:

  1. των πεπραγμένων τού παρελθόντος έτους,
  2. τού ισολογισμού τής παρελθούσης οικονομικής χρήσεως,
  3. τού προϋπολογισμού τού τρέχοντος οικονομικού έτους,

 

και στην συνέχεια την διενέργεια Εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία,και προσκαλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν.

 

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν στο Σωματείο από τις ανωτέρω θέσεις, το δηλώνουν μέχρι και την Τρίτη 12/2/19, πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Αρχοντία Μιχαήλογλου (693 40 70 643).

 

Η Γενική συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν και εφόσον συμμετέχει τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τού Σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Τακτική Συνέλευση προσδιορίζεται την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 6:00 μ.μ.

 

Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή των 5 € στον ίδιο χώρο από τις 4:30 μ.μ.