ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιφερειών Δ. Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων ενημερώνει:

Ο  Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιφερειών Δ. Ελλάδας , Ηπείρου ,Ιονίων Νήσων καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22-2-2019   στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης  και   ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα : Υποβολή Αγωγών , Απαραίτητα έγγραφα ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΑΖΊ ΣΑΣ:

α. Τα ατομικά σας στοιχεία σας αναλυτικά ,

β. τις αποφάσεις συνταξιοδότησης ,

γ. τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών 2014, 2025 , 2016 , 2017 ,2018 { μπορεί να αποσταλεί και αργότερα }

ε. Την Αίτηση διακοπής παραγραφής { πρωτ.}

Για τα λοιπά θα ενημερωθείτε άμεσα.