ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ετήσιος απολογισμός δραστηριότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας  ενημερώνει σχετικά με τον απολογισμό της επιχειρησιακής της δραστηριότητας για το έτος 2018:

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τους φορείς και την τοπική κοινωνία της περιοχής ευθύνης της Π.Υ. Λευκάδας συμπεριλαμβανομένου και του Π.Κ. Βασιλικής σας ενημερώνουμε ότι κατά το έτος 2018 η Υπηρεσία μας επενέβη σε εκατόν ογδόντα ένα (181) συμβάντα πυρκαγιάς και εκατόν πενήντα δύο (152) συμβάντα παροχής βοηθείας. Αναλυτικότερα ο αριθμός των πυρκαγιών περιλαμβάνει:

α) Εκατόν είκοσι εννέα (129) Αστικές πυρκαγιές

β) Τριάντα πέντε (35) Αγροτικές πυρκαγιές

γ) Δώδεκα (12) Δασικές πυρκαγιές

δ) Πέντε (5) πυρκαγιές σε χώρους απορριμάτων.

Από αυτές ο μεγαλύτερος αριθμός σε αγροτικές και δασικές πυρκαγιές αφορά την περιοχή ευθύνης μας εντός της Π. Ε. Λευκάδας, στην οποία εκδηλώθηκαν είκοσι (20)  αγροτικές, έξι (6) δασικές καθώς και τρεις (3) πυρκαγιές σε χώρους απορριμάτων.

Ενώ στην περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας μας που βρίσκεται στην Π. Ε. Αιτ/νιας εκδηλώθηκαν δέκα πέντε (15) αγροτικές, έξι (6) δασικές και δύο πυρκαγιές σε χώρους απορριμάτων.

Επίσης κατά το έτος 2018 η Υπηρεσία μας κλήθηκε να επέμβει σε εκατό πενήντα δύο (152) παροχές βοηθείας που αφορούσαν: Απεγκλωβισμούς από τροχαία ατυχήματα, απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, κοπές δέντρων, διασώσεις ζώων, μεταφορές ασθενών και αντλήσεις υδάτων.

Παράλληλα η Υπηρεσία μας στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού της πραγματοποίησε δύο ασκήσεις ετοιμότητας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο δάσος στην περιοχή της Ι. Μ. Φανερωμένης.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο η καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που είχε σαν αποτέλεσμα το έτος 2018 να διανύσουμε μία από τις καλύτερες αντιπυρικές περιόδους με πολύ μικρές ζημιές και να διατηρήσουμε ανέπαφη την περιοχή ευθύνης μας.

Προσωπικά ως Διοικητής της Π.Υ. Λευκάδας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό της Υπηρεσίας μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την προσπάθεια που κατέβαλε για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Ο Διοικητής

Δημήτριος Λ. Κοντογιάννης

Πύραρχος