ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επαναχωροθέτηση Λευκάδας: Πίνακες δικαιούχων για τις εργασίες πεδίου

Την Δευτέρα 15/4/2019 ξεκινούν οι εργασίες για την μελέτη επαναχωροθέτησης της Λευκάδας: 

Στα πλαίσια της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων που βρίσκονται εντός
συγκεκριμένων Κτηματολογικών Ενοτήτων των ΟΤΑ Αλεξάνδρου, Απόλπαινας, Καρυάς, Καρυωτών,
Κατούνας, Λευκάδας, Σφακιωτών και Τσουκαλάδων, προγραμματίζεται – καιρού επιτρέποντος – να
ξεκινήσουν οι εργασίες υπαίθρου τη Δευτέρα 15/4/2019 με αφετηρία τον ΟΤΑ Τσουκαλάδων.

Ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των οποίων τα γεωτεμάχια βρίσκονται σε αυτές τις Κτηματολογικές Ενότητες ότι θα διεξαχθούν οι εργασίες υπαίθρου. Πρόκειται για ένα απαραίτητο και πολύ σημαντικό στάδιο της Μελέτης, κατά το οποίο ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, προβαίνει σε μετρήσεις – αυτοψίες των ορίων των γεωτεμαχίων, που ανήκουν σε συγκεκριμένες Κτηματολογικές Ενότητες των προαναφερόμενων ΟΤΑ.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, σχετικοί πίνακες στους οποίους θα αναγράφονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών, καθώς και οι ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων εργασιών υπαίθρου, θα αναρτηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Λαζαράτων Λευκάδας, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, στο Δημαρχείο Λευκάδας, στο Κοινοτικό Κατάστημα Τσουκαλάδων (τέως Δημαρχείο), καθώς και διαδικτυακά.

Σημειώνεται ότι η παρουσία των ιδιοκτητών, τυχόν συνιδιοκτητών και των ομόρων ιδιοκτητών είναι
απαραίτητη κατά τη διάρκεια των μετρήσεων – αυτοψιών, προκειμένου να υποδείξουν τα όρια των
γεωτεμαχίων τους. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες και οι όμοροι θα πρέπει να υπογράψουν επί του εντύπου
αυτοψίας που θα συντάσσουν οι Μηχανικοί, ότι αποδέχονται τα κοινά όρια των γεωτεμαχίων τους, τα οποία και θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της Μελέτης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Λαζαράτων (Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 – 16:00) στα τηλέφωνα 26450-61298 και 693-2412280

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ OTA ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ