ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Eντάχθηκε στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λευκάδας με την αριθμ. 2220/30-11-2016
(ΑΔΑ:ΩΜΔ57ΛΕ-43Α) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων , εντάχθηκε στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» σύμφωνα την υπ’ αριθ.13958/18-7-2016 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας ιονίων Νήσων με Κωδικό ΟΠΣ 5002118.
Με την ένταξη της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα στελεχώθηκε με δύο υπαλλήλους (ΙΔΟΧ)
(18-09-2017), για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο δράσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών –Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας, ενημερώνει ιδιώτες, συλλόγους, φορείς και επιχειρήσεις ότι δέχεται δωρεές καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρα 09.00-14.30 στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στεγάζεται στο Διοικητήριο Λευκάδος, στην οδό Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμ. Κατωπόδη. Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι στο χώρο των σούπερ μάρκετ «AB Bασιλόπουλος», «Σκλαβενίτης», και «Βεργίνης» είναι τοποθετημένα καλάθια που ενισχύουν τη λειτουργία
της Δομής.

Πληροφορίες στα τηλ:2645360534, 2645360592, 2645360607
email:[email protected]