ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια

Συντοπίτης μας έχει άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια. Όσοι είναι δότες μπορούν να απευθυνθούν στο Αττικό νοσοκομείο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 6981176453