ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

43 υποτροφίες σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από την Equal Society

Το πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία της Equal Society, προσφέρει υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε ορισμένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Νέες και νέοι που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν μια υποτροφία πλήρους φοίτησης υποβάλλοντας σχετική αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού και στη διεύθυνση www.equalsociety.gr.

Ειδικότερα η υποβολή αιτήσεως βρίσκεται στο τομέα «Εκπαίδευση» και στην ενότητα «Σπουδάζω με υποτροφία» όπου παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας των προσφερόμενων υποτροφιών:

Προπτυχιακές Σπουδές

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Πέντε (5) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Αθήνα)

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

ΙΙΕΚ NEW YORK

Τρείς (3) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)

Τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μια (1) υποτροφία για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μία (1) υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment

ALBA Graduate Business School ,The American College of Greece

Τρείς (3) υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους:

MSc in International Business and Management

MSc in Entrepreneurship

MSc in Finance

Athens Tech College

Μια (1) υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα)

Μια (1) υποτροφία μεταπτυχιακά προγράμματα επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους :

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων

Τμήμα Ναυτιλίας και Μεταφορών

IST College

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους :

International MBA

International MBA – Digital Marketing

International MBA – Human Resource Management

International MBA – International Supply Chain Management and Logistics

MSc Computer Systems Security

MSc Computing and Information Systems

MSc Psychological Science – Clinical Psychology

MSc Psychological Science – Applied and Social Psychology

MSc Psychological Science – Research Methods

Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: :

MSc International Maritime Business

MSc International Shipping and Logistics

Mediterranean College

Δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους:

MSc Marketing Management

MSc International Hospitality Management

MSc Advanced Computer Networks

MSc Big Data Analytics

MSc Mechanical Engineering and Design

MSc Civil Engineering and Construction

MSc Special Educational Needs & Disabilities

MSc Counselling & Psychology in Educational Settings

MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling

MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counseling

MSc Integrative Counselling & Psychotherapy

New York College

Μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γνωσιακές Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπείες, (MSc CBP), Αθήνα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών

Δέκα (15) υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management

Πηγή: naftemporiki.gr