ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

O δήμος Λευκάδας για τις διακοπές νερού

Ο δήμος Λευκάδας μετά την έντονη αγανάκτηση των δημοτών για τις συχνές διακοπές του νερού τις τελευταίες ημέρες που είναι και μεγάλης διάρκειας , εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Οι διακοπές στην υδροδότηση που συνέβησαν στις 30 και 31 Ιανουαρίου οφείλονταν στην κατασκευή τμημάτων δύο πολύ σημαντικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Το τμήμα έργου ύδρευσης που έγινε στη διασταύρωση Πεφανερωμένης και Καπποδιστρίου αφορά μέρος του συνολικού έργου που πραγματοποιεί ο Δήμος Λευκάδας για την βελτίωση της υδροδότησης Τσουκαλάδων.
• Το έργο αποχέτευσης έγινε στο αντλιοστάσιο λυμάτων Αγ. Αντωνίου Λευκάδας και είναι μέρος του συνολικού έργου «Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης πόλης, Αγ. Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης» προϋπολογισμού 158.000 €
Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων τελικά ήταν μεγαλύτερος από τον αρχικά εκτιμηθέντα, λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών.
Μετά τις παρεμβάσεις αυτές, βελτιώνεται η υδροδότηση Τσουκαλάδων και η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.