Υπογραφή Περιφερειάρχη και για αξονικό τομογράφο στο νέο νοσοκομείο

Tην ένταξη του έργου «Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας » στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος.
Πρόκειται για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας το οποίο είχε ενταχθεί και ξεκινήσει μέσω του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ2007-2013.

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου (β φάση) ανέρχεται στα 18.495.873,00€ (συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) ενώ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 όπου εκτελέστηκε η α’ φάση του έργου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 13,633,079.45€.

Η β’ φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και της προμήθειας – εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, την κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου, τις συνδέσεις με τους παρόχους ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών και την προμήθεια αξονικού τομογράφου.

Με την ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να παραδοθεί ένα (1) νέο νοσοκομείο δυναμικότητας 120 κλινών πλήρως εξοπλισμένο με ξενοδοχειακό και ιατρικό εξοπλισμό.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2017.
Δικαιούχοι του έργου είναι η δημόσια εταιρεία “KTIΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ) και ο Δήμος Λευκάδας ενώ φορέας λειτουργίας το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

About LefkadaPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*