ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λευκάδας : Ανακαλούν Γ. Παρασκευάς και Μ. Μαραγκός – Το Ταμείο του Συλλόγου είναι λογιστικά άψογο

Με την παρακάτω ανακοίνωση οι δύο γιατροί μέλη του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου ανακαλούν τα όσα είχαν υπογράψει σε καταγγελία περί δήθεν κακοδιαχείρισης του Ταμείου του Ιατρικού Συλλόγου:

Η μέχρι σήμερα επαγγελματική και κοινωνική διαδρομή μας έχει αποδείξει ότι, συνιστούν αναπόσπαστα γνωρίσματα του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας, που έχουν εμπνεύσει τον εν γένει τρόπο ζωής μας και εμφορούν διαρκώς τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας, η παρρησία, η φιλαλήθεια και κυρίως η ανιδιοτέλεια και η αντικειμενικότητα. Με γνώμονα τα χαρακτηριστικά αυτά έχουμε πορευτεί μέχρι σήμερα και στον τομέα της συνδικαλιστικής μας δράσης, ιδίως τα τελευταία έτη που έχουμε την τιμή να προσφέρουμε εθελοντικά τις δυνάμεις μας στους συναδέλφους μας ιατρούς, αλλά και στην τοπική κοινωνία, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας.

Το άδολο λοιπόν και διαρκές ενδιαφέρον και η αυθόρμητη ανησυχία μας για τα οικονομικά πεπραγμένα του Συλλόγου μας, λόγω της θέσης ευθύνης που κατέχουμε ως μέλη του ΔΣ και της συνεπαγομένης ανάγκης για διαρκή επαγρύπνηση εκ μέρους μας, μας ώθησαν σε επίμονη και επιτακτική αναζήτηση απολογισμού και σαφών απαντήσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα (που είχαμε θέσει και δημοσίως) ελέγχου του τρόπου διαχείρισης του ταμείου του Συλλόγου μας. Με ικανοποίηση λοιπόν, γίναμε αποδέκτες ενδελεχούς ενημέρωσης από τον Ταμία του Συλλόγου μας κ. Σταύρο Γρηγόρη και τον Γραμματέα κ. Ιωάννη Σαρανταένα, οι οποίοι, σε συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ μας, ύστερα από δικό μας αίτημα, την 24-1-2018, μας παρείχαν επαρκείς εξηγήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας και μας απέδειξαν με έγγραφα και παραστατικά όλους τους ισχυρισμούς τους για τις συναλλαγές και την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου μας.

Η λογιστική κίνηση του Ταμείου του Συλλόγου μας, και όπως αυτή παρουσιάσθηκε σε μας, ταυτίζεται πλήρως και με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, ήτοι όπως αναφέρεται και στο συμπέρασμα αυτής: Το Ταμείο του Συλλόγου είναι λογιστικά άψογο.

Κατόπιν τούτου λοιπόν, και όπως και στο πρόσφατο παρελθόν με ειλικρίνεια και εντιμότητα αμφισβητήσαμε (λόγω της μη ενημέρωσής μας) την ταμιακή πολιτική του Συλλόγου, έτσι και τώρα, με φιλοτιμία και αλτρουισμό, επιθυμούμε να δηλώσουμε ότι, η νυν θέση μας για τα ζητήματα, που είχαν ανακύψει σχετικά με τον διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων του Συλλόγου μας, είναι ότι όλες οι μέχρι σήμερα οικονομικές συναλλαγές και οι δοσοληψίες του Συλλόγου μας είναι διαφανείς, ξεκάθαρες και καταγεγραμμένες και πιστοποιούνται με συνέπεια από αντίστοιχα παραστατικά και αποδείξεις.

Ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί μας, στην προηγούμενη αναφορά μας, προέρχονται είτε από λάθος ανάγνωση και ερμηνεία του νόμου που μας διέπει είτε από κακή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και με την παρούσα ρητά δηλώνουμε ότι την ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ.

Γ. Παρασκευάς      Μ.Μαραγκός