ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συναυλία μαθητών της τάξης ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ, ΕΥΦΩΝΙΟΥ και ΤΟΥΜΠΑΣ