ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προκηρύχθηκε το βραβείο “Χριστόφορος Βρεττός” για τον πρωτεύσαντα στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2016

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας σε συνεργασία με τον κ. Βρεττό Χριστόφορο προκηρύσσει βραβείο για το έτος 2016 για τον πρωτεύσαντα στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 2016-17.

ΒΡΑΒΕΙΟ « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ »

Απονέμεται στον μαθητή ή στην μαθήτρια με την υψηλότερη επίδοση για την εισαγωγή του σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι..Σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο θα ισοκατανεμηθεί μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟΥ : 1000 €

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι υποψήφιοι να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του να έχουν καταγωγή από την κοινότητα Αλεξάνδρου.

2. Να είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά το έτος απονομής.

3. Να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. τουλάχιστον 15,00 στην εικοσαβάθμια κλίμακα .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση πρόσβασης που να αναφέρεται η συνολική βαθμολογία ( μόρια ).

2. Πιστοποιητικό καταγωγής γονέων.

3. Ότι ζητηθεί από την επιτροπή.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Βρεττός Χριστόφορος

2. Βρεττός Ευγένιος

3. Πρόεδρος Συλλόγου « Σκάροι »

4. Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξάνδρου.

Περίοδος κατάθεσης δικαιολογητικών : είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων στο γραφείο του συλλόγου.

Τρόπος βράβευσης : θα γίνει σε εκδήλωση που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Σε όλους τους επιτυχόντες θα απονεμηθεί έπαινος.