ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθελοντική προσφορά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη

Προσκαλούμε όσους έχουν ελεύθερο χρόνο και θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά & δημιουργικά, να ασχοληθούν με την καταγραφή και επεξεργασία
των βιβλίων που προέρχονται από δωρεές ιδιωτικών συλλογών στη Βιβλιοθήκη μας.
Η απασχόληση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Πληροφορίες Μ.Ρούσσου