ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διάλεξη της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών για την Ιστορική – Αρχαιολογική Επισκόπηση της Λευκάδας