ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΙΝ για τον Κάλαμο & Καστό

    ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΝ

 

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από το ΠΔΕ για έργα συντήρησης του οδικού δικτύου και έργα εξωραϊσμού και αναπλάσεων στα δύο μικρά νησιά της Π. Ε. Λευκάδας τον Κάλαμο και τον Καστό.

Συγκεκριμένα , εγκρίθηκαν:

  1. Διάθεση πίστωσης ποσού 265.000 ευρώ για το έργο “ Βελτίωση – συντήρηση – ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου , εξωραϊσμός – ανάπλασης λιμανιών και εξωτερικών χώρων νήσου Καλάμου και
  2. Διάθεση πίστωσης ποσού 230.000 ευρώ για το έργο “Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού της Δ.Ε. Καστού .