Παράταση έως τις 27 Αυγούστου οι αιτήσεις για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Παράταση Έως 27 Αυγούστου οι αιτήσειςγια Κοινωνικούς Λειτουργούς

Παράταση έως τις 27 Αυγούστου πήρε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, Εqual Societyγια το Κοινωνικό Φαρμακείο Λευκάδας.

Απαραίτητα προσόντα :

α) Πτυχίο

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τα σχετικά δικαιολογητικά, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουνταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «EqualSociety – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του φορέα (www.equalsociety.gr) στο πεδίο Ανακοινώσεις,

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής :27 Αυγούστου 2018.

 

About Lefkada Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*