ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πάνω από 20 ημέρες …τρέχει, τρέχει το νερό…

Δεν είναι υπερβολή πως πάνω από 20 ημέρες τρέχει νερό στο δρόμο εκεί στο κάμπινγκ στον Επίσκοπο… Δεν είναι υπερβολή επίσης ότι χύνεται στο ρέμα και έχει φουσκώσει και ο δρόμος… Είκοσι ημέρες τώρα δεν το είδε κανένας; Επισκέπτες π[ου έρχονται Σαββατοκύριακο στην περιοχή μας ενημέρωσαν ότι είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που βρίσκουν αυτή την κατάσταση…