ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανελλήνιες 2018: 7 συμβουλές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Μετά από τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, οι υποψήφιοι πρόκειται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και οριστικοποίησης του μηχανογραφικού είναι η 16η Ιουλίου, ενώ μέχρι τότε ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μελετήσει τις επιλογές του και να πάρει πληροφορίες για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν.

Παρακάτω ακολουθούν 7 συμβουλές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού:

1) Πριν από την ηλεκτρονική συμπλήρωση, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να γράψει σε χαρτί τις επιλογές του.

2) Οι πρώτες σχολές που θα δηλώσει ο υποψήφιος, είναι εκείνες που επιθυμεί πραγματικά να εισαχθεί, ανεξάρτητα με τον αριθμό των μορίων που έχει συγκεντρώσει. Δεν πρέπει να ιεραρχούνται οι σχολές κατά φθίνουσα σειρά μορίων μόνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι προτιμήσεις του υποψηφίου. Οι προτιμήσεις για τις σχολές πρέπει να ανταποκρίνονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα και στα οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα του.

3. Η πρώτη αυτή ομάδα σχολών θα πρέπει να δηλωθεί, ξεκινώντας από τις υψηλόβαθμες προς τις χαμηλόβαθμες και παράλληλα, από την κοντινότερη πόλη προς την πιο μακρινή. Για παράδειγμα, εάν ένας υποψήφιος θα ήθελε να περάσει είτε στην Ιατρική, είτε στη Βιολογία, δηλώνει πρώτα όλες τις Ιατρικές σχολές, ξεκινώντας από εκείνη της Αθήνας και στη συνέχεια, όλες της Βιολογίας, ξεκινώντας και πάλι από εκείνη της Αθήνας, συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες.

4. Οι προβλέψεις για τις βάσεις,δεν θα πρέπει να αποτελούν βασικό άξονα επιλογής ή/και κατάταξης των σχολών στο μηχανογραφικό. Το ότι μία σχολή στην οποία θα ήθελε να εισαχθεί ένας υποψήφιος προβλέπεται να σημειώσει άνοδο στη βάση της, με περισσότερα μόρια από εκείνα που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος, δεν αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού της σχολής αυτής από το μηχανογραφικό.

5. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην αρίθμηση των προτιμήσεων: Θα πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1 και δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

6. Ο κάθε υποψήφιος δεν πρέπει να επηρεαστεί από τις προτιμήσεις άλλων υποψηφίων.

7. Καλό θα ήταν, ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων που έχει συγκεντρώσει, ο κάθε υποψήφιος να δηλώσει όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα από το επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει, ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής σε κάποιο τμήμα με επιστημονικό ενδιαφέρον για τον υποψήφιο.

Το καλύτερο θα ήταν η επιλογή των σχολών και ο καθορισμός του μηχανογραφικού να γίνουν χωρίς πίεση και άγχος και χωρίς να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι κάθε είδους συμβουλές που μπορεί να δίνονται από γνωστούς ή από τα ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση απορίας, οι υποψήφιοι καλό θα ήταν να στρέφονται πρώτα στους καθηγητές τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών λήγει στις 16 Ιουλίου, καθώς επίσης και ότι μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο στην διεύθυνση: http://exams.it.minedu.gov.gr.

Από πλευράς υπουργείου, μάλιστα, προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ