ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έως αύριο οι αιτήσεις για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Equal Society

Αύριο, 8 Αυγούστου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, Εqual Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Απαραίτητα προσόντα :

α) Πτυχίο

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τα σχετικά δικαιολογητικά, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του φορέα (www.equalsociety.gr) στο πεδίο Ανακοινώσεις (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2018).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής : 8 Αυγούστου 2018.