ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ – τράπεζες που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι τις 31/12/2010 και όσες είχαν 5.500 ημέρες εργασίας και ανήλικο παιδί μένουν ανέπαφοι από το νέο ασφαλιστικό νόμο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (κυρίως γυναίκες και μητέρες ανηλίκων) θα επιβαρυνθούν με 5 έως 15 επιπλέον χρόνια εργασίας, αν δεν αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης. Ας δούμε ομως ποιοι θίγονται , οπως αναλύεται σε σχετικη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασιας: 1. Ασφαλισμένοι πριν από την 1.1.1983 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 για διάφορους λόγους (π.χ. διακοπή εργασίας – μη συνεχής ασφαλιστικός βίος). Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης εφόσον έχουν τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης και, έτσι, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ορίων που ξεκίνησε από την 1/1/2011. Παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1/1/1983, με 22 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών την 31.12.2010 που δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τότε – θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά το έτος συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας της (αφού συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το έτος 2015) και μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης (είτε το έτος 2013 κατά το οποίο θα είναι ήδη 58 ετών, είτε το έτος 2011 κατόπιν αναγνώρισης τριών πλασματικών ετών). 2. Ασφαλισμένοι από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992 που με το προηγούμενο καθεστώς θα συνταξιοδοτούνταν με 35ετία σε ηλικία 58 ετών. «Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αυξάνεται από 1.1.2011 ο χρόνος ασφάλισης κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Παράδειγμα: Ασφαλισμένος στην Τράπεζα της Ελλάδας από 1.1.1984, ηλικίας την 31.12.2010, 53 ετών συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος στην ηλικία των 60 ετών θα έχει συμπληρώσει 33 έτη (26 μέχρι το 2010 και 7 μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ετών) πραγματικής ασφάλισης και θα δικαιούται να αναγνωρίσει μέχρι 7 έτη ασφάλισης σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 10 (ο συνολικός χρόνος των 7 ετών μειώνεται αναλόγως αν είχε αναγνωρίσει χρόνια ασφάλισης με τον προηγούμενο νόμο). 3. Ασφαλισμένες με 15έτη ασφάλισης και ηλικία μικρότερη των 60 ετών. Η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης 15 ετών δεν προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις των Ειδικών Ταμείων αλλά ορίστηκε αργότερα με την ένταξη στο ΙΚΑ? ΕΤΑΜ. Ειδικά για τις γυναίκες – ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας, με την παρ. 15 του ν. 3863/2010 προβλέπεται και η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 60ό στο 65ο. Και κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης (κατά τα έτη 2011-2014) οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ορίου ηλικίας για πλήρη. Παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ από την 1.11.1992 ηλικίας 52 ετών την 31.12.2010 δικαιούται πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, αφού το 60ό έτος της ηλικίας της το συμπληρώνει το 2018, όταν δηλαδή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 έχει ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος και απαιτείται πια η συμπλήρωση του 65ου έτους. Η ασφαλισμένη αυτή, αφού θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους σύνταξης το 2018 έχει δικαίωμα αναγνώρισης το έτος αυτό μέχρι 7 ετών για προσαύξηση της πλήρους σύνταξής της. Εναλλακτικά, η ίδια ασφαλισμένη, εφόσον αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μεταξύ 55ου και 60ού έτους της ηλικίας, ώστε να συμπληρώσει τα απαιτούμενα από άλλη διάταξη 25 έτη ασφάλισης. 4. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 των (πρώην) Ειδικών Ταμείων θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τη νέα διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, η δυνατότητα αυτή καταργείται από την 1.1.2011 (το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει το σχετικό δικαίωμα για 2 χρόνια ακόμη). 5. Οι ασφαλισμένες – μητέρες ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 2010 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών ή 5.500 ένσημα και τα 55 (για πλήρη) ή τα 50 (για μειωμένη σύνταξη). -Αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας με την επιφύλαξη -μεταξύ άλλων- ειδικών διατάξεων για εργαζόμενους σε Βαρέα και Ανθυγιεινά. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού. Για να υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι 31/12/2010 η ασφαλισμένη θα πρέπει μέχρι αυτή την ημερομηνία να πληροί αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και την ηλικία που προβλέπονται κατά το έτος 2010 (25 έτη ασφάλισης και 60ό έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή 55ο έτος για μειωμένη), όπως προέβλεψε ο ν. Πετραλιά και διατήρησε η κυβέρνηση ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ασφαλισμένες οι οποίες μέχρι την 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης, ενώ θα θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Παραδείγματα: -Ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΕΤΕ από την 1.1.1983 ηλικίας, με 27 έτη ασφάλισης, 59 ετών το 2010 – έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 60ό έτος, δηλαδή το 2011 (άρα μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος). -Μητέρα ανήλικου παιδιού που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας στον ΟΤΕ (ασφάλιση ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ταυτόχρονα έχει ανήλικο παιδί – θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2011 (και όχι όπως εκ παραδρομής αναγράφει η εγκύκλιος το 2012) και δικαιούται πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας ή μειωμένη στο 50ό έτος. -Σύνταξη και με 5.500 ένσημα: Παρέχεται δυνατότητα συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα με 5.500 ένσημα (όπως ισχύει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και στην περίπτωση των ασφαλισμένων μητέρων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων όπου από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά. Τα όρια ηλικίας (55ο για πλήρη και 50ό για μειωμένη) αυξάνονται από 1-1-2011 μέχρι να ανέλθουν το 2013 στο 65ο για πλήρη και στο 60ό για μειωμένη. -Καμία ανατροπή, ως προς τα όρια συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης δεν θα έχουν – ακόμη κι αν παραμείνουν στην εργασία τους – οι ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1983 που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 δηλ. όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τα 25 έτη ασφάλισης. Στα χρόνια αυτά, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, μπορούν να περιλαμβάνονται και αναγνωρίσεις με βάση όσα ίσχυαν έως πέρυσι και όχι με βάση τη νέα λίστα των πλασματικών χρόνων όπως σπουδών, μαθητείας κ.ά.. -Διαδοχική ασφάλιση: Με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ακυρώνει, παράλληλα, τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης για να λάβουν δεύτερη σύνταξη όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Όπως τονίζεται «ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μέχρι τις 31/12/1992 σε δύο ασφαλιστικούς φορείς με παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση, οι οποίοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι ή έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση σε έναν ασφαλιστικό φορέα, δε δικαιούνται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων της παρ. 18 του αρ. 10 ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη δεύτερης σύνταξης, αναφέρει η εγκύκλιος». Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ισχύσει και σε όλα τα άλλα ταμεία. ?