ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μουσικό σχολείο

Ανακοίνωση – Ενημέρωση   Το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., με το υπ’ αριθ. 48408/Γ7/20-4-11 έγγραφό του, ρυθμίζει τη διαδικασία εγγραφής-επιλογής μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2011-2012, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους καθώς και το σημαντικότατο έργο που τα σχολεία αυτά επιτελούν για την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας, διαψεύδοντας έτσι τις «Κασσάνδρες», που προφήτευαν την υποβάθμιση έως και την κατάργησή τους. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο μουσικό Σχολείο Λευκάδας ή στο δημοτικό Σχολείο που οι μαθητές φοιτούν κατά το χρονικό διάστημα από 10-28 Μαΐου 2011.         Ο Διευθυντής του Σχολείου     Βλάχος Άγγελος