ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 45.000 ανέργους

Η επιταγή εισόδου, με προϋπολογισμό 174.900.000 ευρώ, αποτελεί μέρος ενός συνολικού πακέτου δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ πρόκειται για ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής εκπαίδευσης και επιδοτούμενης απασχόλησης για νέους, που στοχεύει στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η πρόσκληση του προγράμματος, που θα περιλαμβάνει τον τρόπο συμμετοχής των ενδιαφερομένων αλλά και τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτό, αναμένεται να δημοσιευθεί σε περίπου 20 ημέρες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΚΤ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους δικαιούχους μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες: www.esfhellas.gr , www.epanad.gov.gr. Το πρόγραμμα απεθυθύνεται σε 45.000 ανέργους. Πηγή : Zougla.gr