ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πολυπληθή τμήματα στα Νηπιαγωγεία Λευκάδας

Με το άνοιγμα των σχολείων και αυτή τη σχολική χρονιά αντιμετωπίσαμε και ακόμα αντιμετωπίζουμε, παρά την πρόσληψη αναπληρωτών, το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στην Π.Ε. εκπαίδευση. Εντονότερο είναι στα νηπιαγωγεία που υπάρχουν ακόμη 7 κενά. Επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο μετά από κλήρωση πολλά προνήπια να μένουν εκτός νηπιαγωγείου, διότι ο αριθμός των νηπιαγωγείων δεν επαρκεί. Ειδικά στην πόλη της Λευκάδας ...

Read More »

Υποτροφίες ξένων γλωσσών για παιδιά οικονομικά ευάλωτων οικογενειών

  Δίχως διακρίσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς, τα παιδιά απόρων και άστεγων οικογενειών, πολύτεκνων ή τρίτεκνων και γενικά των ευπαθών ομάδων της Λευκάδας και του Μεγανησίου , θα λάβουν κατά το τρέχον έτος, ίσες ευκαιρίες και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Read More »