ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινωνικές δράσεις Δήμου Λευκάδας

Δέκα τέσσερεις (14) νέοι συνολικά εργαζόμενοι στελεχώνουν τις πέντε (5) δομές που υλοποιούν κοινωνικές δράσεις στο Δήμο μας, ενώ προβλέπεται να απασχοληθούν και εξωτερικοί συνεργάτες. Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Λευκάδας είχε υποβάλλει στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων, πέντε (5) προτάσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές  δράσεις οι οποίες εγκρίθηκαν και υλοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας ήδη σημαντικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Συστάθηκαν, στελεχώθηκαν ...

Read More »

Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού στο Νυδρί

Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών & έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των Τ.Κ. Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς, Φτερνού», προϋπολογισμού 584.000 €. Από την προηγούμενη εβδομάδα εκτελείται το τμήμα του έργου για την αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού στον κεντρικό δρόμο Νυδριού. Το νέο δίκτυο αποτελείται από δύο καινούργιους αγωγούς νέας τεχνολογίας, ένας από την κάθε πλευρά του δρόμου, μήκους ...

Read More »

Προθεσμίες για τις υφιστάμενες άδειες υπαίθριου Π.Ε. Λευκάδας

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι η έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) γίνεται από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας θα αποσταλούν στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων σύμφωνα με τους παρακάτω ...

Read More »

Αποκατάσταση κρηπιδώματος Λιμένα Λευκάδας

Ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 96.800 €. Αφού διαπιστώθηκαν, με την βοήθεια δυτών, σοβαρά προβλήματα στο κρηπίδωμα του λιμανιού, το Λιμενικό Ταμείο ζήτησε και έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την αποκατάσταση, ενίσχυση και στήριξή του. Συγκεκριμένα, οι εργασίες ξεκίνησαν στην περιοχή στις 26 Ιανουαρίου και αναμένεται να ...

Read More »

Αποφάσεις κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ. Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της 2ης  Φεβρουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε: Την έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €.   Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «κατεπείγουσες εργασίες βραχοπροστασίας ...

Read More »