ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Εξακολουθεί να μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών, συνεχίζεται η πληθυσμιακή συρρίκνωση της χώρας με τους θανάτους να υπερτερούν κατά πολύ των γεννήσεων. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι τα ληξιαρχεία των δήμων, στα οποία δηλώνονται και καταγράφονται οι γεννήσεις, οι θάνατοι, οι γάμοι και τα...
1 2 3 4 5 6 188
Page 4 of 188