Καταγγελία Μέλους Δ.Σ. της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

 

 

Πολλά ερωτηματικά γεννώνται με μια απλή ανάγνωση της με αριθμ. Πρωτ. 317/09-05-2017 ημερησίας διάταξης της Ε.Π.Σ Πρέβεζας-Λευκάδας.
Δεν απαιτείται να είναι κανείς βαθύς γνώστης των ποδοσφαιρικών τεκταινομένων της περιοχής μας για να αντιληφθεί πολύ εύκολα πως η ανωτέρω πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας βρίθει αντιφάσεων.
Μέσα σε 5 γραμμές κειμένου προκαλείται(ΑΡΑΓΕ ΣΚΟΠΙΜΩΣ;;;;;;;) τέτοια σύγχυση στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης από τους συντάκτες και υπογράφοντες της προσκλήσεως, ήτοι του Προέδρου της Ε.Π.Σ Πρέβεζας-Λευκάδας και τον Γ. Γραμματέα της Ένωσης αφού:
Ζητείται λήψη απόφασης από ταμέλη του Δ.Σ για προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. με σκοπό το διορισμό μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης!!!!!!!!
Ακολούθως ζητείται πρόταση από τα μέλη του Δ.Σ. υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών;;;;;;;;;
Τέλος ζητείται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις απαιτούμενες ενέργειες!!!!!
Κύριοι ιθύνοντες της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας :
Τι προσπαθείτε να κρύψετε και να μπαλώσετε με τις ενέργειες σας αυτές; Μήπως κάποια οικονομική ατασθαλία;
Γιατί αποσιωπάτε το γεγονός ότι τα τακτικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδος έχουν παραιτηθεί από την προηγούμενη χρονιά χωρίς να υπάρχει ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ. αν και ζητήθηκε επανειλλημένα εγγράφως;
Για ποιο λόγο καταφεύγετε στο διαιτητικό δικαστήριο ποδοσφαίρου αφού η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής ρυθμίζεται από το ίδιο το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδος;
Το ανώτερο καταστατικό προβλέπει ξεκάθαρα ότι τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής είναι αιρετά και προκύπτουν από αρχαιρεσίες
Ποιος είναι ο λόγος της προσφυγής της Ε.Π.Σ. στο διατητικό διkαστήριο ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.;
Το ανωτέρω δικαστήριο επιλύει συγκεκριμένες διαφορές σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του και δεν υπεισέρχεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το καταστατικό της εκάστοτε Ε.Π.Σ.
Ποια-ποιες ενέργειες ζητά εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. ο Πρόεδρος;
Είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εξελεγκτική επιτροπή είναι το όργανο οικονομικού ελέγχου της Ε.Π.Σ., το οποίο παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους τις εισπράξεις, πληρωμές και την οικονομική διαχείριση; Ελέγχει τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. και τη γενική συνέλευση τις σχετικές εισηγήσεις και εκθέσεις;
Πvς θα λογοδοτήσει το Δ.Σ. στην τακτική γενική συνέλευση αφού δεν υφίσταται εξελεγκτική επιτροπή για την κατάρτιση της σχετικής οικονομικής έκθεσης;
Μήπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που είναι και μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου Βουλευτής Λευκάδος κύριος Αθανάσιος Καββαδάς θα μπορούσε να δώσει κάποια πειστική απάντηση σχετικά με όλα τα ανωτέρω ερωτήματα;

Γιάννης Πότσιος
Μέλος του Δ.Σ. ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

About LefkadaPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*