Απάντηση σε Αγγελία

Αποστολή μηνύματος για την αγγελία: Πωλούνται τρία οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα.